Tussenschoolse Opvang op de Pieter van Thuylschool

Op de Pieter van Thuylschool school bestaat de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven. Vaste overblijfkrachten houden het toezicht. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u uw kind aanmelden d.m.v. een opgaveformulier.

De overblijfkrachten registreren het aantal keren dat de kinderen overblijven. De kosten per keer overblijven bedragen €2,00 en worden achteraf per maand in rekening gebracht. Voor het overblijven gelden een aantal regels. Onderstaand treft u een samenvatting. Het complete reglement ligt ter inzage op school.

Overblijfregels

  1. Het overblijven is een verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie.
  2. Leerlingen blijven over in de overblijfruimte onder toezicht van een overblijfouder.
  3. Elke morgen gaat er een leerling van groep 8 met de overblijf map langs de groepen waarin de namen van de overblijvers worden genoteerd.
  4. Ouders/verzorgers moeten melden wanneer een vaste overblijver thuis of ergens anders gaat eten. Krijgen wij geen afmelding en is het kind afwezig, dan wordt na even na 12 uur contact opgenomen. Er worden wel kosten berekend wanneer een ouder verzaakt een vaste overblijver af te melden.
  5. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Zie informatieblad. U krijgt achteraf per maand een rekening toegestuurd.
  6. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Ze kunnen dan gaan tekenen, lezen of een spelletje doen. Bij goed weer kunnen de kinderen onder toezicht van de overblijfouder(s) op het plein buiten spelen.
  7. Aan het eind van de overblijf om 13.00 uur ruimen de kinderen de gebruikte materialen op en laten het lokaal of het plein netjes achter.
  8. Als om 13.00 uur de pleinwacht aanwezig is, worden de kinderen vanaf groep 3 aan hem/haar overgedragen en worden de leerlingen van groep 1-2 naar hun klas gebracht.

Wilt u uw zoon/dochter opgeven als vaste overblijver dan kunt u hiervoor het Aanmeldformulier TSO gebruiken en dit weer inleveren of mailen naar school.

De overblijfcoördinator is Leonie Nijland (mail: leonie@digitbelastingadvies.nl )

De namen van de overblijfkrachten en actuele informatie vindt u op het informatieblad (kop Informatie – Informatieblad).

Call Now Button