De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit 2(3) ouders en 2(3) leerkrachten. De personeel-/ oudergeleding heeft tot taak om over beleidszaken advies of instemming te geven. Deze advies- en instemmingsbevoegdheid staat omschreven in het M.R.-reglement. De directeur is aanwezig bij de vergaderingen als vertegenwoordigers van het bestuur, op uitnodiging van de MR. De 2(3) ouders/verzorgers worden door en uit de ouders/verzorgers gekozen volgens het reglement op de M.R.

De samenstelling van de M.R. kunt u lezen op het informatieblad.

Call Now Button