Oud-papier

Sinds jaar en dag halen ouders van leerlingen van de Pieter van Thuyl maandelijks het oud papier op. Door de opbrengsten van het oud papier was de school jarenlang in staat om een minimale vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Ook kon de schoolreisbijdrage regelmatig lager worden gehouden door de opbrengsten oud papier. Helaas is de prijs oud papier flink gedaald en zijn de opbrengsten wat verminderd, maar toch zeker de moeite waard. 

Voor het organiseren van diverse activiteiten (zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de laatste schooldag, etc.) is de OR in zeer grote mate afhankelijk van de opbrengsten van het oud papier. 
Bij het inschrijven van een kind wordt geïnventariseerd of u bereid bent om hieraan mee te helpen; het inzamelen van het oud papier valt en staat met de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers houdt alles op.

De “Spelregels”:

 • We beginnen met papier ophalen om 18.30 uur. Vanaf 18.15 uur staat de koffie klaar.
 • Afspraken: ouders moeten (indien nodig) zelf onderling ruilen en wijzigingen graag doorgeven aan Tineke 06 24208386. Reserve-ouders worden verzocht er rekening mee te houden dat ze gebeld kunnen worden. Reserve-ouders alleen bellen als er op (zeer) korte termijn een probleem is, bv. ziekte of plotselinge oproep werk.
 • Als je al langer weet dat je niet kunt, dan graag ruilen met iemand van een andere maand of een andere vervanger zoeken. Wijzigingen graag doorgeven (zie boven). Je inzet wordt zeer gewaardeerd.
 • Je bent ongeveer 2 tot 2,5 uur p/jaar bezig.

Namens de kinderen: bedankt voor jullie medewerking! De opbrengst wordt besteed aan nuttige en leuke dingen voor de kinderen. 

Schema oud-papier

 • 13-09-2023
 • 04-10-2023
 • 01-11-2023
 • 06-12-2023
 • 10-01-2024
 • 07-02-2024
 • 06-03-2024
 • 03-04-2024
 • 08-05-2024
 • 05-06-2024
 • 03-07-2024

Schema in PDF

Oud papier
Call Now Button