Samen voor een TALENTVOL integraal kindcentrum 

Over TALENTVOL IKC Pieter van Thuyl

IKC “Pieter van Thuyl” wil als TALENTVOL integraal kindcentrum een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen bevorderen en richt zich daarbij op het volgende:

-Cognitieve vaardigheden (kennisverwerving) door de basisvakken rekenen, taal, lezen, spelling en schrijven
-21ste Eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, computational thinking, creatief denken, informatie vaardigheden, sociale & culturele vaardigheden en samenwerkend leren
-Taxanomie van Bloom: onthouden-begrijpen-toepassen-analyseren-evalueren-creëren
-Lifestyle aanbod: Sport, educatie & welzijn, Multimedia & educatie, Muziek & beeldende vorming, Kunst, cultuur & erfgoed, Techniek & wetenschap.
-Sociaal-emotionele vaardigheden (het omgaan met elkaar) door Positive Behaviour Support (PBS) 

 

Kinderen zijn verschillend. Ons IKC stemt het aanbod en de ondersteuning zo goed mogelijk af op het kind. We trachten dit te realiseren door het toepassen van hedendaagse methoden en door een goed leerlingvolgsysteem te hanteren. We begeleiden kinderen bij het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten. We doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. De ouders/verzorgers spelen daarbij een belangrijke stimulerende rol.

 

Onze visie op spelen en leren

Binnen onze school komt het leren door spelen in verschillende vormen, in meer of mindere mate, binnen al onze groepen naar voren. Het leren door spelen is verbonden aan concrete voorwerpen en materialen binnen een betekenisvolle context. Vanuit onze visie gaan wij de komende vier jaar met name de focus leggen op leren door middel van het experimenteerspel. Door het experimenteerspel nadrukkelijk in te zetten leren onze leerlingen de wereld om hen heen te ervaren en leren ze eigenschappen van zichzelf, anderen, dieren of dingen te ontdekken. Daarnaast gaan wij onderzoeken hoe wij het leren door middel van rollenspel binnen onze school kunnen bevorderen, versterken. Door het rollenspel ervaren onze leerlingen hoe het is om zich in een bepaalde situatie te gedragen, in de breedste zin van het woord.

Als wij kijken naar onze leerlingen dan zien wij vooral ‘doeners’ en ‘dromers’. Onze leerlingen houden van actief experimenteren, concreet ervaren, theorieën uitproberen in de praktijk, duidelijke regels, dingen direct kunnen toepassen, ruimte en tijd krijgen voor nieuwe (leer)ervaringen, zelf problemen oplossen en uitdagingen aangaan. Daarnaast is er bij een aantal leerlingen behoefte om meer abstract, meer beschouwend te spelen/leren. Vanuit onze visie passen wij onze didactische vaardigheden en handelen hierop aan door onze leerlingen samen(werkend) te laten leren/spelen binnen een duidelijke structuur, gekoppeld aan het experimenterend spel. We laten onze leerlingen creatief leren door middel van onder andere mindmap en een diversiteit coöperatieve werkvormen. Dit betekent dat wij gaan van sturing vanuit de leerkracht naar eigenaarschap bij onze leerlingen. Hierdoor zien wij leerlingen binnen onze school die actief experimenteren, concreet ervaren en reflectief bezig zijn. Met andere woorden; betrokken, gemotiveerde leerlingen die mede eigenaar zijn van en kleur geven aan hun ontwikkeling en ontplooiing.

Onze kernwaarden zijn: Betrokkenheid, Ontwikkeling & Vernieuwing, Kwaliteit, Eigenaarschap , Balans, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Veiligheid.
Onze visie en kernwaarden  gelden  zowel voor leerlingen, ouders als personeel. Op basis daarvan luidt onze missie:

‘Wij geven kleur aan ontwikkeling & onderwijs!’


Mirjam van der Meijden | directeur 

Call Now Button