De peuteropvang op deze Multifunctionele Accommodatie MFA wordt in gezamenlijkheid aangeboden door Kindcentra Kits Primair  en CKC Drenthe Kinderopvang. Uitsluitend de administratie hiervan wordt verzorgd door CKC Drenthe Kinderopvang. Voor administratieve vragen kunt u zich daarom wenden tot CKC Drenthe Kinderopvang (kinderopvang@ckcdrenthe.nl of 0592-409865). Voor alle overige vragen kunt u op de MFA terecht bij de pedagogisch medewerkers of één van beide schooldirecteuren.

Aanmelden voor de peuteropvang MFA De Grift kan door het
aanmeldingsformulier te downloaden.
Dit formulier kunt u opsturen naar:

Stichting CKC Drenthe Kinderopvang
Postbus 167
9400 AD  Assen

Call Now Button