Binnen onze school worden de leerlingen vertegenwoordigd door de Leerlingenarena
De Leerlingenarena is, net als de MR en OR, belangrijk voor het zo goed mogelijk functioneren van ons IKC.

Naar aanleiding van klassenvergaderingen, die maandelijks in de groepen plaats vinden, krijgt de arena input vanuit de leerlingen.
De Leerlingenarena stelt agendapunten op en gaat in gesprek met de directeur. Per jaar vinden ongeveer 6 tot 8 overlegmomenten plaats met de directeur.

De Leerlingenarena zorgt voor terugkoppeling richting leerlingen en nieuwsbrief.

Jaarlijks worden aan het eind van het schooljaar verkiezingen gehouden voor een nieuwe Leerlingenarena. De arena organiseert en regelt deze verkiezingen zelf.

Download hier de richtlijn-leerlingenraad-kits-primair-2018-2022

 

 

Call Now Button