Vanuit onze missie en visie willen we de komende vier jaar onze volgende kernwaarden realiseren en zichtbaar maken: 

Betrokkenheid:
In onze school zien wij kinderen met een actieve leer- en werkhouding die deelnemen aan de les.
In onze school zien wij leerkrachten en een schoolleider die de leerlingen en collega’s zien, horen en kennen waardoor er op school een prettige (werk)sfeer is.
In onze school zien wij ouders die ogen en oren hebben voor wat er op school speelt en daar in deelnemen.

Ontwikkeling & Vernieuwing:
In onze school zien wij kinderen die doelgericht ontdekken, nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen durven doen en niet bang zijn om fouten te maken omdat ze weten dat ze juist daarvan leren.
In onze school zien wij leerkrachten die meedenken, voorstellen doen en initiatief nemen ter verbetering van de leerlingen, het aanbod en ons handelen.
Dit vraagt van de schoolleider ruimte geven voor professioneel handelen.
In onze school zien we ouders die aanwezig zijn bij bijeenkomsten en informatiemomenten.

Kwaliteit:
In onze school zien wij kinderen die het beste uit zichzelf halen door middel van een actieve, betrokken, doelgerichte leerhouding en samenwerkend en/of spelend leren.
In onze school zien wij leerkrachten die stimuleren om het beste uit de kinderen te halen door kennis van de leerlijnen, leerstof, lessen goed voor te bereiden, evalueren en daardoor de kinderen goed kunnen coachen.
Dit vraagt een schoolleider die stimuleert, motiveert, vertrouwen uitstraalt en oog heeft voor de menselijke maat.
In onze school zien wij ouders die vertrouwen hebben in de school en dit uitstralen.

 

Eigenaarschap:
In onze school zien wij kinderen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun leren; ze kennen hun talenten en ontwikkelpunten. Ze hebben een actieve houding waarin zelfsturing en reflectie een grote rol spelen.
In onze school zien wij leerkrachten die hun leerlingen coachen.
Dit vraagt van de schoolleider ondersteuning in het nemen en hebben van eigenaarschap bij leerkrachten.
In onze school zien wij ouders die kennis delen over hun kind(eren).

Balans:
In onze school zien wij kinderen die floreren. Ze zijn in balans omdat het aanbod en de sfeer binnen de school daarop afgestemd zijn.
In onze school zien wij leerkrachten die plezier hebben in hun werk.
Dit vraagt een schoolleider die zichtbaar is op de werkvloer.
In onze school zien wij ouders die respectvol omgaan met team en kinderen.

Verantwoordelijkheid:
We zijn samen verantwoordelijk voor onze school!

  • Ik ben eerlijk.
  • Ik houd mij aan de regels.
  • Ik luister naar de ander.

Zelfstandigheid:
Je kunt meer dan je denkt!

  • Ik gebruik mijn TALENTEN.
  • Ik probeer het eerst zelf

Veiligheid:
We zorgen samen voor veiligheid!

  • Ik ben beleefd en aardig.
  • Ik help anderen als dit gevraagd wordt.
  • Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.

 

Call Now Button