De leerplicht / verlofregeling in Nederland

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een leerrecht bestaat er ook leerplicht.
Kinderen die in Nederland wonen en onder de leerplichtwet vallen, moeten elke dag naar school. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet is geregeld wanneer verzuim van kinderen geoorloofd is en wanneer niet.

De richtlijn leerplicht verzuim, is wettelijk vastgesteld en op te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe

https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=2909&mAlle=J

Zie ook    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 

Verlofaanvraag

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kinderen kunt dit doen door middel van het verlofaanvraag (word formaat) of verlofaanvraag (pdf formaat). In een aantal gevallen moet er ook een vakantieverklaring-werkgever-zelfstandige  worden ingevuld. 
Wij verzoeken u de verlofaanvraag tijdig, het liefst twee weken van te voren te mailen naar csa@kitsprimair.nl of in te leveren bij de directeur. U krijgt antwoord via de bij ons bekende mailadressen. 

Call Now Button