Aanmelden voor de buitenschoolse opvang op MFA De Grift kan door het
aanmeldingsformulier hier te downloaden.
Dit formulier kunt u opsturen naar:

Stichting CKC Drenthe Kinderopvang
Postbus 167
9400 AD  Assen

Call Now Button