Lifestyle

Ons onderwijs richt zich op meer dan alleen de basiskennis en de basisvakken. Wij willen uw kind optimaal voorbereiden op de toekomst. Een maatschappij waarin talenten en vaardigheden steeds belangrijker worden. Wij bieden kinderen een speciaal programma aan waarmee we talentontwikkeling stimuleren:  het Lifestyle aanbod. 

Door dit extra aanbod ontwikkelen  onze leerlingen (toekomstige) vaardigheden die ze nodig zijn in het vervolgonderwijs en het werken in de toekomst . Voor ieder leerjaar  hebben wij een uitdagend, gevarieerd aanbod aan lessen en activiteiten. Daarmee motiveren wij uw kind zijn of haar talenten en vaardigheden te ontdekken en ontplooien.

Talenten

 • Natuurtalent:
  Zorg en interesse voor flora en fauna, milieu, klimaat en heelal
 • Creatief talent:
  Scheppend, beeldend, muzikaal, origineel, flexibel, kan buiten kaders denken en heeft probleemoplossend vermogen.
 • Fysiek talent:
  Energiek, actief, maakt makkelijk lichaamscontact, lichaamscoördinatie fit en sterk, begrijpt hiërarchie, accepteert verlies.
 • Communicatief talent:
  Kan gesprek voeren, praten en op de juiste manier reageren, expressief en mediawijs, kan mensen overtuigen.
 • Technisch talent:
  Kan ruimtelijk denken, maakt  graag dingen, experimenteert met aarde, water, vuur en lucht en houdt van technische vaardigheden.
 • Cognitief talent:
  Neemt informatie op, verzamelt en ordent, onderzoekt en beredeneert.
 • Sociaal talent:
  Empathisch, verzorgend, behulpzaam, kan omgaan met emotie en reflectie, werkt samen, amuseert, kan bemiddelen en cultuurbewust.
 • Ondernemerstalent:
  Initiatiefrijk, besluitvaardig en ambitieus. Regelaar met doorzettingsvermogen en kan kritisch denken.

Het Lifestyle aanbod: 

 • Muziek en beeldende vorming
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Sport, educatie en welzijn
 • Wetenschap en technologie
 • Mediawijsheid en multimedia

 

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Call Now Button