Peuteropvang

Vanaf twee jaar kan uw kind bij ons terecht voor peuteropvang. Op de peuteropvang staat het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind centraal. Uw kind krijgt volop de mogelijkheid om, samen met anderen, te spelen, ontdekken en groeien. Daarnaast wordt uw kind voorbereid op de basisschool.

Hoe ziet een dag op de peuteropvang eruit?
De werkwijze van de peuteropvang komt grotendeels overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. De peuteropvang is op basis van 6 of 9 uur per week, verdeeld over 2 of 3 dagdelen van 3 uur.  De opvang is geopend tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) van 8.30 uur tot 11.30 uur. 
Uw kind maakt deel uit van een vaste groep. De groep bestaat uit circa 16 kinderen en twee pedagogisch medewerkers.

Activiteiten
Op alle locaties bieden we uw kind leuke en leerzame activiteiten aan met het programma Uk en Puk. Daarnaast gaan we met de kinderen naar buiten, zingen we samen, lezen we voor en doen we spelletjes. Alle activiteiten die we doen en de materialen die we aanbieden, sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van uw kind.

Uk en Puk
Vijf keer per jaar staat er een aantal weken een thema centraal uit het programma Uk & Puk. Bij ieder thema komen tien uitdagende spelactiviteiten aan bod.  De activiteiten bevorderen de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. De pop Puk heeft een centrale rol bij verschillende activiteiten en als speelkameraadje.

Klik hier voor de folder over Uk en Puk.

Call Now Button