Download documenten

Schoolgids

Download de meest recente schoolgids. De gids is bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen, maar ook voor ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind.
De schoolgids wordt niet meer op papier aan de ouders verstrekt. Mocht u toch prijs stellen op een papieren versie van de schoolgids, dan kunt u  contact opnemen met de schoolcoördinator.

Download schoolgids 2016-2017

Informatieblad

Op het informatieblad treft u in handige overzichten informatie over het team, de schooltijden, gymroosters, vakanties, vrije dagen, samenstelling OR en GMR etc.

Download het informatieblad 2016-2017

Pestprotocol

Om pesten te voorkomen of tijdig hierop in te spelen, handelen we volgens een stappenplan.

Download hier onze pestpreventie 2015-2016 Pieter van Thuylschool

Indien er sprake is van “pesten” volgt de school de richtlijnen van de stichting Kits Primair met betrekking tot dit onderwerp.

Download het pestprotocol

 

GGD Brochures

Call Now Button